Plány v kroužku mladých hasičů

Zde naleznete nejbližší plány aktivit a závodů, na které se s dětmi chystáme.

Prosíme rodiče, aby předem ohlásily zda se děti mohou zúčastnit, a v případě náhlé nemoci stačí napsat SMS.

Jednotlivá data a časy se budou měnit po zveřejnění nového seznamu závodů na rok 2017/18. U některých výletů nutno zaplatit 50% vstupného(Bude oznámeno předem).V případě nevhodného chování dětí na tréninzích, jim nebude umožněna účast na výletech!

Datum
Druh aktivit
Místo konání
Informace*

Během prázdnin

Domácí úkol

Namalovat 2 obrázky ve formátu max. A3 a min. A4 na téma:Vodní zdroje pro hašení požáru.

12.01.2018

Zrušen trénink MH

Místek-Bahno

Zrušen z důvodu konání voleb.

* Časy odjezdů nebo příchodů dětí k hasičské zbrojnici budou zveřejněny jakmile budou známy.