Plány v kroužku mladých hasičů

Zde naleznete nejbližší plány aktivit a závodů, na které se s dětmi chystáme.

Prosíme rodiče, aby předem ohlásily zda se děti mohou zúčastnit, a v případě náhlé nemoci stačí napsat SMS.

Jednotlivá data a časy se budou měnit po zveřejnění nového seznamu závodů na rok 2017/18. U některých výletů nutno zaplatit 50% vstupného(Bude oznámeno předem).V případě nevhodného chování dětí na tréninzích, jim nebude umožněna účast na výletech!

Datum
Druh aktivit
Místo konání
Informace*

02.06.2018

Pirátský dětský den a kácení máje

Bahno

06.06.2018

Předání odměn za POOD

F-M

Na ul. Pavlíkova od 14:00 hod.

23.06.2018

Požární útoky (PÚ)

Janovice

14.07.2018

Místek-Bahno

21.07.2018

Krásná-Mohelnice

Tábor

11.08.2018

Raškovice

18.08.2018

Milíkov

xx.09.2018

Karnevalová prárty

Bahno

08.09.2018

Morávka

13.10.2018

Závod požární všestrannosti

* Časy odjezdů nebo příchodů dětí k hasičské zbrojnici budou zveřejněny jakmile budou známy.