Plány v kroužku mladých hasičů

Zde naleznete nejbližší plány aktivit a závodů, na které se s dětmi chystáme.

Prosíme rodiče, aby předem ohlásily zda se děti mohou zúčastnit, a v případě náhlé nemoci stačí napsat SMS.

Jednotlivá data a časy se budou měnit po zveřejnění nového seznamu závodů na aktuální rok. U některých výletů nutno zaplatit 50% vstupného(Bude oznámeno předem).V případě nevhodného chování dětí na trénincích, jim nebude umožněna účast na výletech!

Datum
Druh aktivit
Místo konání a bližší informace*

08.09.2023

1. Trénink mladých hasičů od 16:00 hod.

09.09.2023

Letní karnevalová párty

* Časy odjezdů nebo příchodů dětí k hasičské zbrojnici budou zveřejněny jakmile budou známy nebo napsány do SMS.