Plány v kroužku mladých hasičů

Zde naleznete nejbližší plány aktivit a závodů, na které se s dětmi chystáme.

Prosíme rodiče, aby předem ohlásily zda se děti mohou zúčastnit, a v případě náhlé nemoci stačí napsat SMS.

Jednotlivá data a časy se budou měnit po zveřejnění nového seznamu závodů na rok 2018/19. U některých výletů nutno zaplatit 50% vstupného(Bude oznámeno předem).V případě nevhodného chování dětí na tréninzích, jim nebude umožněna účast na výletech!

Datum
Druh aktivit
Místo konání
Informace*

07.03.2020/ 8:00 hod.

Hadicová a uzlová štafeta

Místek

Hadicová a uzlová štafeta byla odložena na neurčito!

15.03.2020

Výlet - zrušen

Neurčito

Do odvolání zrušen trénink mladých hasičů z důvodu nařízení vlády ČR. Přeji všem, abychom toto období přečkali ve zdraví a pokud možno s dobrou náladou.

27.03.2020

Odborky - Během kroužku Možná bude zrušeno či odloženo!

Skalice

10.04.2020

Trénink MH se nekoná z důvodu prázdnin

8.5.-10.5.2020

Spaní na hasičárně

Bahno

16.05.2020

Základní kolo požárních útoků

23.05.2020

Štafety Slezan

Místek

30.05.2020

Dětský den a kácení máje

Bahno

11.07.2020

Požární útoky - domácí soutěž

Bahno

* Časy odjezdů nebo příchodů dětí k hasičské zbrojnici budou zveřejněny jakmile budou známy.