Členové výjezdové jednotky a jejich práce.

Členové výjezdové jednotky a jejich zařazení:

Seznam členů

Taktické cvičení 26.11.2022

Dálková doprava vody ve Skalici.

Fotografie:Taktické cvičení 26.11.2022


35. výjezd jednotky na bodavý hmyz v roce 2018

Dne 24. Listopadu 2018 byla naše výjezdová jednotka likvidovat hmyz ve střešních prostorách rodinného domu.

Fotografie:Výjezd 24.11.2018


Výcvik jednotek dobrovolných hasičů F-M a červeného kříže.

Dne 28. Dubna se naše jednotka, jednotka dobrovolných hasičů z Lískovce a skupina z Českého červeného kříže účastnila cvičení v prostorá bývalých kasáren v Místku.

Fotografie:Výcvik jednotek 28.04.2018


Taktické cvičení 28.10.2017

Dálková doprava vody

Fotografie:Taktické cvičení 28.10.2017


Taktické cvičení 08.10.2016

Fotografie:Taktické cvičení 8.10.2016


Likvidace bodavého hmyzu

Slovo velitele Jiřího Lanči:

Jednotka k dnešnímu dni měla 7 výjezdů k likvidaci bodavého hmyzu (vos a sršňů). Většinou se jednalo o hnízdo ve výškách 4 a více metrů nad zemí, což vždy celý zásah znesnadňuje a členové, kteří pracují na žebříku s vysavačem nebo i spreji musí dbát na svoji bezpečnost. Není to jednoduché, když se kolem Vás rojí spousta zákeřných letců, kteří by rádi do Vás zapíchli svá žihadla a tím provádí svůj protiúder. Musím konstatovat, že zatím se nikomu nic nestalo a vítězství bylo vždy na naší straně. Tímto děkuji všem členům, kteří se takovýchto výjezdů zúčastňují.

Fotografie:Výjezd 15.8.2015

Fotografie:Výjezd 15.8.2015

Fotografie:Výjezd 16.8.2015


Školení zdravovědy

Členové výjezdové jednotky SDH Místek-Bahno se dne 22.11.2014 zúčastnili školení první pomoci pořádané SDH Lískovec pod záštitou krizového řízení centra P. Papřokem. Školení proběhlo v přátelském duchu a všichni jsme si pod dozorem profesionálních školitelů z červeného kříže mohli vyzkoušet nepřímou srdeční masáž, stabilizování zraněného a ošetření krvácení. Figuriny přežily a nebylo jim způsobeno žádné zranění, tudíž spokojenost byla na obou stanách.

Fotografie:Zdravověda 22.11.2014


Námětové cvičení 2014 - Panské Nové dvory

Slovo velitele Jiřího Lanči:

Naše výjezdová jednotka se zúčastnila dne 25.10.2014 námětového cvičení Okrsku č. 1 pořádaného sborem dobrovolných hasičů Panské Nové dvory s pomocí SDH Frýdku, v prostorách bývalé raketové základny. Jednotka pod velením Petra Krejčího dostala za úkol postavit stan krizového centra za pomocí SDH Chlebovice. Dalším úkolem bylo v určeném sektoru vyhledat zraněnou osobu a poskytnout jí první pomoc. Na konečném vyhodnocení jsme na pár malých výtek byli ohodnoceni velice dobře. Tím se ukázalo, že výjezdová jednotka jako tým pracuje velice dobře a spolehlivě. Na námětovém cvičení se nikomu nic nestalo a proto všem zúčastněným děkuji za dobrou práci a prokázání znalostí.

Fotografie:Námětové cvičení 25.10.2014


Likvidace bodavého hmyzu

Naše jednotka byla dne 14.8.2014 povolána na likvidaci sršňů na adresu Bahno-Hlíny. Bodavý hmyz byl v podstřešním prostoru ve výšce 5-ti metrů. Po sundání římsy byl vytvořen větší prostor o velikosti 5 x 10 cm. Poté bylo za použití vysavače na vosy a sprejů hnízdo zlikvidováno a drátem vyjmuto. I přes mučení a výslech několika sršňů nebylo zjištěno, kde se nachází královna. Nakonec v tomto nerovném souboji hasiči zvítězili bez zranění. Podstřešní prostor byl poté ucpán,ošetřen a uveden do původního stavu.

Fotografie:Výjezd 14.8.2014


Čerpání vody

Po několika silně deštivých dnech byla výjezdová jednotka z Místku-Bahna povolána dne 11. července 2014 na pomoc při odčerpávání vody ze sklepů a garáží ve Frýdku. Pomáhali odčerpávat vodu, která nemohla či nestíhala odtékat a to na ulici K hájku a také na ulici Revoluční. Tímto, bychom také chtěli upozornit spoluobčany, že i naše výjezdová jednotka je schopna Vám pomoci v krajních situacích. A proto pokud budete potřebovat odčerpat vodu, zbavit se hnízd bodavého hmyzu, či jinou pomoc neváhejte zavolat. A to na telefonní číslo velitele výjezdové jednotky Jiřího Lanči tel: 737 479 639.

Fotografie:Výjezd 11.7.2014


Naši členové výjezdové jednoty se účastní zásahů. Jsou evidováni jako JPO V. V roce 2013 se zúčastnili hašení požáru na Hamrech. Dále jim jejich technické vybavení umožňuje i hubení bodavého hmyzu, dále také pomáhají při záplavách odčerpáváním vody ze sklepů a jiných objektů.

Fotografie:Hubení bodavého hmyzu


Námětové cvičení

Ovšem jako i jiné sbory v okolí i naši hasiči z Bahna pořádali námětové cvičení konaného 27.10.2012. S klidem můžeme říci že nic neshořelo a ani nikdo nebyl zraněn. Veškeré zůčastněné jednotky se svou prací snažili splnit své úkoly: hašení lesu a hledání poraněné osoby a její ošetření.

Fotografie:Námětové cvičení