Výsledky ze závodů, kterých se děti zúčastnily.

Datum
Místo
Druh soutěže
Družstvo
Čas
Umístění

22.02.2014

Pstruží

Závod požární
zručnosti

Mladší A
Mladší B
Starší
Starší-host. Baška
Dorost

41,35s
52,34s
30,81s
30,24s
25,42s

10.místo
20.místo
11.místo
10.místo
8.místo

08.03.2014

Místek

Hadicová a uzlová
štafeta

Mladší-hadice
Mladší-uzly
Starší-hadice
Starší-uzly

0:51,03s
2:28,63s
0:38,38s
2:10,10s

10.místo
12.místo
12.místo
28.místo

10.05.2014

Místek

Štafety Hra plamen

Starší

Výsledky budou sečteny s výsledky
na konci Hry plamen.

18.05.2014

Bahno

Požární útok

Mladší
Starší

29,10s
50,35s

1.místo
1.místo

24.05.2014

Nošovice

Hra plamen
Pú-Konec hry
plamen roku 2014

Mladší
Starší

neběželi
41,81s

15.místo
15.místo

21.06.2014

Janovice

Požární útok

Mladší
Starší

28,95s
83,66s

9.místo
10.místo

28.06.2014

Morávka

Požární útok

Mladší
Starší

24,22s
35,64s

3.místo
9.místo

19.07.2014

Bahno

Požární útok

Mladší
Starší

21,3s
24,6s

4.místo
5.místo

16.08.2014

Milíkov

Požární útok

Mladší

35,45s

4.místo